Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

Základná škola Hlinné

Hlinné 138, 094 35
Telefón: 057/44 96 413
Riaditeľka: PaedDr. Vlasta Košárová

Materská škola

Materská škola

Materská škola Hlinné

Hlinné 76,  094 35
Telefón: 0917 416 649
Riaditeľka: Jana Hudáková

MAS SLANSKÉ VRCHY - TOPĽA

Združenie Slanské vrchy – východ

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

A 616

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

obr

Zber nefunkčných elektrospotrebičov

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť. celý text

náš tip | 13. 3. 2018 | Autor:

Oznam o výberovom konaní

Obecný úrad Hlinné, Hlinné 74, 094 35 Hlinné

vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) celý text

náš tip | 2. 3. 2018 | Autor:
logo ZMOS

Zmeny v správnych poplatkoch platné od 1.1.2018

KOMUNÁLNY SPRAVODAJCA 34/2017 celý text

náš tip | 13. 2. 2018 | Autor:
Súťažiaci

Stolnotenisový turnaj

Dňa 30.12.2017 sa uskutočnil v Hlinnom stolnotenisový turnaj. Nádherná telocvičňa Základnej školy bola premenená na profesionálnu stolnotenisovú halu so všetkým, čo ku nej patrí. celý text

náš tip | 4. 1. 2018 | Autor:

Oznámenie

Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zákona č.330/1991 Zb. celý text

ostatné | 20. 12. 2017 | Autor:

Oznam

Oznámenie o zmene termínu vývozu komunálneho odpadu celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor:

Stolnotenisový turnaj

Obec Hlinné organizuje celý text

náš tip | 12. 12. 2017 | Autor:

Oznam o výberovom konaní

Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje výkon
Miestne občianske poriadkové služby v obci Hlinné celý text

ostatné | 22. 11. 2017 | Autor:
obr.

Talenty 2018

4.2.2018 sa uskutoční v Dlhom Klčove XXVII. ročník súťaže sólistov spevákov ľudových a populárnych piesní, speváckych skupín a inštrumentalistov Talenty 2018. celý text

ostatné | 21. 11. 2017 | Autor:
obr.

Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov

Výsledky volieb do VÚC 2017 pre Prešovský kraj

Volebná účasť 29.39%
Spracované zápisnice 100% celý text

náš tip | 9. 11. 2017 | Autor:
dôchodcovia

Rady a odporúčania pre seniorov

Nárast počtu starých ľudí prináša so sebou i potrebu riešiť otázku “Ako sa pokúsiť vo vzťahu k seniorom eliminovať v spoločnosti taký nežiaduci jav, akým je kriminalita?“ Konkrétne páchanie majetkovej trestnej činnosti, podvodov, krádeží, lúpeží, násilia páchaného na senioroch, ako i dopravnej nehodovosti, na ktorej sa seniori podľa štatistických ukazovateľov podieľajú vo zvýšenej miere.
Projekt ponúka konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, ktoré majú napomôcť seniorom pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi.
Hlavným cieľom projektu je pomáhať ohrozenej skupine dôchodcov, ktorá si vyžaduje špeciálny prístup a dohliadať na jej bezpečnosť, ale taktiež osobám osamelo žijúcim, handicapovaným, osobám bez potrebných sociálnych väzieb. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor:
obr.

Rapid life- životná poisťovňa

Informácie o riešení sporov so životnou poisťovňou Rapid life celý text

náš tip | 20. 9. 2017 | Autor:
upozornenie

Upozornenie

Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor upozorňuje na niektoré povinnosti, ale aj na následky nedodržiavania zákona NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) celý text

náš tip | 8. 9. 2017 | Autor:
LSPP

OZNAM

Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva v Prešove oznamuje, že zubno-lekárska služba prvej pomoci pre pacientov vranovského okresu bude od 1.9.2017 vykonávaná u poskytovateľa BIOS s.r.o., Humenné (Ul. 1.mája 21, budova polikliniky, vchod zboku), ktorý je k tomu oprávnený na základe vydaného povolenia pre prevádzkovanie lekárskej služby prvej pomoci. celý text

ostatné, náš tip | 22. 8. 2017 | Autor:
obr.

Zdravotná prednáška

Pozvánka na zdravotnú prednášku o bylinkách a mastičkách celý text

náš tip | 2. 8. 2017 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017 2017.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocu.hlinne@slovanet.sk celý text

náš tip | 6. 7. 2017 | Autor:
obr.

Bezplatné meranie zraku

Občianske združenie SuperOčko Vás pozýva na zdravotnícku akciu celý text

náš tip | 20. 6. 2017 | Autor:
obr.

Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov- upozornenie

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor, vykoná v týchto mesiacoch až do ukončenia vegetačného obdobia v okrese Vranov nad Topľou kontrolu zameranú na starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, predovšetkým na zaburinenosť pôdy. celý text

náš tip | 1. 6. 2017 | Autor:
obr.

"ČÍTAJME SI" 2017

10. ročník čitateľského maratónu celý text

náš tip | 18. 5. 2017 | Autor:
plagát

Deň kariérneho poradenstva

Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Košickej detskej historickej železnice, regionálnych partnerov, univerzít a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu s názvom

Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU. celý text

ostatné | 18. 5. 2017 | Autor:
belasý motýľ

KAMPAŇ BELASÝ MOTÝĽ 2017

Cieľom kampane BELASÝ MOTÝĽ je informovať verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj iných nervovo-svalových ochorení a získavať finančné prostriedky na doplatky za kompenzačné pomôcky pre ľudí, ktorí s týmto ochorením žijú. Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa nedá zastaviť. Postihuje deti aj dospelých. Najťažšie štádiá ochorenia spôsobujú odkázanosť na dýchanie pomocou umelej pľúcnej ventilácie v domácom prostredí. celý text

náš tip | 16. 5. 2017 | Autor:
plagát

Chceš získať maturitu?

www.sosvt.sk celý text

ostatné | 4. 5. 2017 | Autor:
obr.

IT FITNESS TEST

6. ročník testovania IT zručností– aktivity IT FITNESS TEST, ktorú organizuje IT Asociácia Slovenska spolu s partnermi, ako sú podpredseda vlády pre investície a informatizáciu a zároveň Digitálny líder, Peter Pellegrini, Ministerstvo školstva, Google a ďalší. celý text

ostatné | 31. 3. 2017 | Autor:
#

Stolnotenisový turnaj

Dňa 18.3.2017 sa v telocvični Základnej školy v Hlinnom uskutočnil celý text

náš tip | 18. 3. 2017 | Autor:
#

72. výročie oslobodenia obce

Dňa 18.01.2017 sme si  pripomenuli 72. výročie oslobodenia našej obce sovietskou armádou spod fašistickej okupácie. celý text

náš tip | 18. 1. 2017 | Autor:
Zastávka

Odchody autobusov

Odchody autobusov celý text

ostatné | 16. 1. 2017 | Autor:
Roma Spirit 2016

Roma Spirit 2016

8. ročník Roma Spirit sa koná pod záštitou J.E. Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky. celý text

náš tip | 28. 11. 2016 | Autor:
VSD

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení celý text

náš tip | 24. 10. 2016 | Autor:
Posedenie s dôchodcami 1

Posedenie s dôchodcami

Obec Hlinné v zastúpení starostkou Milenou Naštovou Hladovou Vás srdečne pozýva na posedenie s pohostením pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční 23. 10. 2016 (v nedeľu) o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Hlinnom. celý text

náš tip | 17. 10. 2016 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná