Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

Základná škola Hlinné

Hlinné 138, 094 35
Telefón: 057/44 96 413
Riaditeľka: PaedDr. Vlasta Košárová

Materská škola

Materská škola

Materská škola Hlinné

Hlinné 76,  094 35
Telefón: 0917 416 649
Riaditeľka: Jana Hudáková

MAS SLANSKÉ VRCHY - TOPĽA

Združenie Slanské vrchy – východ

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

P9280029

Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 356/2017

Zmeny a doplnky č. 1 UPN O Soľ- Oznámenie o strategickom dokumente

 

I N F O R M Á C I A

 

Okresný úrad  Vranov nad Topľou - odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. „o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov (ďalej len „zákon EIA“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente (s návrhom strategického dokumentu) „Zmeny a doplnky č. 1 UPN O Soľ (ZaD č. 1 UPN O Soľ)“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR :

 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-upn-o-sol-zad-c-1-upn-o-sol-

 

Stanoviská k predmetnému strategickému dokumentu je možné predkladať do 15-dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (v súlade s § 6 ods. 5 zákona EIA) na adresu:

 

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie slobody č. 5

093 01 Vranov nad Topľou

 

Zároveň Vám oznamujeme, že konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať na tunajšom úrade – IV. poschodie, č. dv. 96 – v pracovných dňoch od 800 hod. – 1200 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom).

Oznámenie o strategickom dokumente

Vyvesené: 3. 10. 2017

Dátum zvesenia: 19. 10. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť