Navigácia

Obsah

Dopravná výchova detí

Keďže pre deti je zážitkové učenie veľmi pútavou a obľúbenou formou vyučovania, deti sa učili a upevňovali pravidlá cestnej premávky – ako kolobežkári alebo chodci. Zväčša je to ich prvý kontakt s pravidlami.