Navigácia

Obsah

Komunitné centrum v obci Hlinné

Realizované projekty v obci.

 

Navrhovaná dvojpodlažná hmota pozdĺžneho tvaru je členená s ohľadom na expozíciu objektu ako aj jeho funkčné zóny.

Hlavný vstup do navrhovaného objektu Komunitného centra sa nachádza na severnom nároží. Je riešený bezbariérovo, prekrytý prístreškom, z ktorého sa vchádza do zádveria. Zo zádveria je prístupný foyer so schodiskom do 2.np. Odtiaľ je prístup do klubovej miestnosti, miestnosti na precvičovanie základných zručností, hygienických zariadení, miestnosti pre upratovačku a miestnosti tzb. V klubovej miestnosti je navrhované demontovateľné pódium. Samostatný vstup vedie do časti pre stredisko osobnej hygieny s práčovňou a pre výučbovú kuchynku s príslušenstvom. Z práčovne bude prístup do skladu. Vertikálna komunikácia bude zabezpečená dvojramenným schodiskom z priestoru medzi zádverím a recepciou, ktoré bude doplnené stoličkovým výťahom pre imobilných. V 2. np sa nachádza balkón klubovej miestnosti 1. np, miestnosť pre školenia, voľnočasové aktivity a fitness s oddelenými šatňami a hygienickými zariadeniami pre mužov a ženy.

Komunitné centrum- informácie o projekte