Navigácia

Obsah

Zvýšenie účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Hlinné

Schválený projekt EÚ

 

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Hlinné.

Súčasťou riešenia je nadstavba prízemnej časti resp. doplnenie chýbajúcej hmoty poschodia, takže pôdorys poschodia nebude v tvare „L“, ale v tvare obdĺžnika. Navrhované zastrešenie tejto nadstavby bude pokračovať aj nad susediaci priestor, v ktorom je nevyhovujúca svetlá výška.

Navrhované riešenie, ktoré zabezpečí zvýšenie energetickej účinnosti budovy spočíva v zateplení obalových konštrukcií objektu a výmene vonkajších výplní otvorov. Navrhovaný je kontaktný zatepľovací systém fasády vrátane sokla a zateplenie strechy formou výmeny strešného plášťa.

Dopracovanie projektovej dokumentácie spočíva vo výmene pôvodných svietidiel za úsporné, výmene lokálnych plynových vykurovacích telies v prízemnej časti za vykurovacie telesá s rozvodmi ústredného teplovodného vykurovania, doplnený je druhý kondenzačný kotol. Navrhovaný je solárny ohrev TV s novým zásobníkom v priestore miestnosti TZB na 1. NP a lokálne vetracie jednotky s rekuperáciou.