Navigácia

Obsah

Výsadba nových stromčekov

23.11.2019

 

V sobotu 23.11.2019 sa v urbariáte a pasienkovej spoločnosti Hlinné uskutočnila brigáda v zalesnovaní sadenicami duba. Spolu sa vysadilo 900 nových stromčekov duba. Srdečne sa chceme poďakovať: Peter Bačišin, Jozef Kmec (st.), Štefan Fedor, Jozef Duňa (st.), Michal Ihnát (st.), Ján Jurov, Miroslav Jenčo (st.), Miroslav Jenčo (ml.), Michal Pižont (ml.), Martin Farbarik, Matúš Beňo a Slavomír Keresteš.

Veríme, že v budúcnosti za zapojí viac vlastníkov urbárskej a pasienkovej spoločnosti Hlinné - najmä mladí ľudia.