Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

 

Materská škola

Materská škola

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

RSS čítačka

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigácia

Obsah

                 

MATERSKÁ ŠKOLA HLINNÉ, HLINNÉ č.76, 094 35 HLINNÉ

 

Zápis detí do MŠ

 

Riaditeľstvo MŠ Hlinné oznamuje, že zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne:                                          

od 30.4.2020 do  31.5.2020

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami vlády Slovenskej republiky o ochrane obyvateľstva súvisiacimi s koronavírom  a ochorením COVID -19 bude zápis do MŠ prebiehať bez osobnej prítomností detí.

Zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa na predprimárne vzdelávanie využitím nasledovných možností:

  • elektronickou formou: na webovej stránke obce Hlinné ocu.hlinne@slovanet.sk nájdete elektronickú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021, ktorú zákonný zástupca dieťaťa vyplní a odošle na mailovú schránku materskej školy mshlinne@gmail.com najneskôr do 31. mája 2020.

 

  • ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa do materskej školy elektronicky, vyzdvihne si žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie priamo v MŠ alebo na obecnom úrada za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení. Pri tejto forme zápisu do MŠ je potrebné priniesť so sebou rodný list dieťaťa. Aj v tomto prípade je žiadosť potrebné doručiť do 31.mája 2020.

Spôsob doručenia:

             - poštou na adresu: MŠ Hlinné č. 76, 094 35 Hlinné

             - priamo do poštovej schránky na bránke MŠ

             - osobne do rúk riaditeľky MŠ po dohode na t. č. 0915 901 766

Pri doručení žiadosti o prijatie, MŠ nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonný zástupca dodatočne nepredloží potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Podmienky prijímania:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení dva a pol roka, môžu byť prijaté len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a kapacitné podmienky.

 

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ bude zákonným zástupcom doručené alebo oznámené do 30.6.2020.

Žiadosť MŠ

Zdroj: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-prijimani-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

unikátna príručka o správnom triedení a predchádzaní vzniku odpadov celý text

ostatné | 12. 8. 2020 | Autor:

Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov

Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021 celý text

ostatné | 21. 7. 2020 | Autor:

Súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID - 19

Súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID - 19 - RÚVZ celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor:

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roku 2021-2027" celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 10.06.2020 - zrušenie štátnej karantény celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 10.06.2020 celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor:

POZVÁNKA

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hlinné celý text

ostatné | 9. 6. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 3. júna 2020 celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor:

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Základnej školy a Materskej školy

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení Základnej školy a Materskej školy celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove n. T. odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 6.5.2020 od 12.00 hod. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:

Opatrenia ÚVZ SR k bohoslužbám a hromadným podujatiam

opatrenia s účinnosťou od 6.5.2020 od 6.00 hod. k bohoslužbám celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

opatrenia s účinnosťou od 6. 5. 2020 od 6.00 hod. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor:
1. fáza opatrení

1. fáza opatrení

uvoľňovanie opatrení od 22. 4. 2020 celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

opatrenia s účinnosťou od 22.4.2020 od 6.00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor:

Usmernenie hlavného hygienika SR

v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
(siedma aktualizácia) celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor:

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

opatrenia pri vstupe na územie SR celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor:

Zrušenie prímestskej autobusovej dopravy počas Veľkonočných sviatkov

Zrušenie prímestskej autobusovej dopravy počas Veľkonočných sviatkov celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:

COVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený

COVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:
ilustračný obrázok

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Vranov nad Topľou od 07.04.2020 od 9.00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:

Rozhodnutie MŠ SR

Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor:
plagát

SENIORI, SME TU PRE VÁS!

Povedzme STOP podvodníkom celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor:

Ako predísť šíreniu COVID-19

Súhrn informácii ako predísť šíreniu nákazy celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor:
Sociálny odstup

Sociálny odstup

Spoločne môžeme spomaliť šírenie COVID-19 celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:

Multifunkčné ihrisko ROMA

Vybudovanie multifunkčné ihriska ROMA v obci Hlinné celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor:

Oznam o zmene autobusovej dopravy

Zmeny platia od pondelka 23. 3. 2020 celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor:

Opatrenia ÚVZ SR

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti
s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:
#

Nakladanie s použitými rúškami

Nakladanie s použitými rúškami celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:

Usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok

Informácie k vyplácaniu sociálnych dávok celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:
Ruka ruku myje 1

Ruka ruku myje

https://www.zmos.sk/-rukarukumyje-oznam/mid/405616/.html#m_405616 celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná