Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Ponuka pre žiakov z obce Hlinné

Príďte sa zabaviť do Komunitného centra celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor:

SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami

Na deň 14.6.2019 sú  v platnosti  nasledovné meteorologické výstrahy: celý text

náš tip | 14. 6. 2019 | Autor:

P O Z V Á N K A

Zasadnutie obecného zastupiteľstva celý text

náš tip | 22. 5. 2019 | Autor:
ilustračný obrázok

RÚVZ Vranov nad Topľou

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou v súvislosti s hláseným ochorením na osýpky celý text

náš tip | 3. 5. 2019 | Autor:
ilustračný obrázok

eKASA

V termíne od 1. apríla do 1. júla 2019 sa musia všetky
pokladnice pripojiť online na finančnú správu. celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor:
ilustračný obrázok

Súťaž ku dňu Zeme 2019

Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlasuje OZV NATUR-PACK aj v tomto roku kreatívnu súťaž pre základné školy.
Ide v poradí už o štvrtý ročník súťaže, ktorej cieľom je zamyslieť sa nad predchádzaním vzniku odpadov, triedením a recykláciou. celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor:
ilustračný obrázok

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Vranov nad Topľou odo dňa 29. apríla 2019 od 12,00 hod. celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor:
ilustračný obrázok

Oznámenie o vol'nom pracovnom mieste

Odborný zamestnanec v MŠ celý text

náš tip | 24. 4. 2019 | Autor:
ilustračný obrázok

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Vranov nad Topľou
od 04.04.2019 od 12.00 hodiny do odvolania. celý text

náš tip | 4. 4. 2019 | Autor:
ilustračný obrázok

Výluka Vranov nad Topľou - Čierne nad Topľou

V dňoch 8.-12. apríla 2019 (pondelok-piatok) celý text

náš tip | 4. 4. 2019 | Autor:
ilustračný obrázok

Vývoz nebezpečného odpadu

Spoločnosťou FÚRA s.r.o. celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor:
ilustračný obrázok

Oznam Okresného úradu Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie

Zneškodňovanie odpadových vôd akumulovaných v žumpách celý text

náš tip | 2. 4. 2019 | Autor:
ilustračný obrázok

Informácia

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou celý text

náš tip | 21. 3. 2019 | Autor:
ilustračný obrázok

Oznámenie

Zber orezaných konárov celý text

náš tip | 18. 3. 2019 | Autor:

Výberové konanie

Obec Hlinné v zmysle §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor:

P O Z V Á N K A

Zasadnutie obecného zastupiteľstva celý text

náš tip | 1. 3. 2019 | Autor:
ilustračný obrázok

Stolnotenisový turnaj

Obec Hlinné organizuje celý text

náš tip | 12. 2. 2019 | Autor:
obr.

Oznámenie o vol'nom pracovnom mieste

Odborný zamestnanec v MŠ celý text

náš tip | 12. 2. 2019 | Autor:

Pozvánka

Zasadnutie obecného zastupiteľstva celý text

náš tip | 31. 1. 2019 | Autor:
obr.

Oznámenie

Okresný úrad Vranov nad Topľou
pozemkový a lesný odbor
Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov n.T. celý text

náš tip | 23. 1. 2019 | Autor:
obr.

Oznámenie o vol'nom pracovnom mieste

Odborný zamestnanec v MŠ celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor:
obr.

Oznámenie o vol'nom pracovnom mieste

Odborný zamestnanec v MŠ celý text

náš tip | 8. 1. 2019 | Autor:
obr.

Vývoz komunálneho odpadu

Zmena termínu celý text

náš tip | 18. 12. 2018 | Autor:
obr.

Informácia o zmene termínu vyúčtovania odberateľov zemného plynu

Od 1. 1. 2019 sa rozhodnutím spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. mení termín vykonávania ročného odpočtu spotreby plynu. V súlade s novelou zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike tak bude na všetkých odberných miestach s ročným vyúčtovaním, mimo domácností, odpočet spotreby vykonávaný k 31. 12. daného roka. celý text

ostatné | 13. 12. 2018 | Autor:
obr.

Oznámenie o vol'nom pracovnom mieste

Pedagogický asistent/asistentka celý text

náš tip | 13. 12. 2018 | Autor:
obr.

Oznámenie o vol'nom pracovnom mieste

Odborný zamestnanec MŠ celý text

náš tip | 13. 12. 2018 | Autor:
obr.

Zber nefunkčných elektrospotrebičov

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor:

Pozvánka

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 05.12.2018 celý text

ostatné | 30. 11. 2018 | Autor:
obr.

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Výsledky volieb dňa 10.11.2018 celý text

náš tip | 12. 11. 2018 | Autor:
obr.

9 tipov pre menej plastov v živote

Zlepšime kvalitu životného prostredia! celý text

náš tip | 8. 11. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 5
posledná