Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

Základná škola Hlinné

Hlinné 138, 094 35
Telefón: 057/44 96 413
Riaditeľka: PaedDr. Vlasta Košárová

Materská škola

Materská škola

Materská škola Hlinné

Hlinné 76,  094 35
Telefón: 0917 416 649
Riaditeľka: Jana Hudáková

MAS SLANSKÉ VRCHY - TOPĽA

Združenie Slanské vrchy – východ

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

PA230001

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

obr.

Výluka Vranov nad Topľou - Čierne nad Topľou

v dňoch: 20. 08. 2018 - 01. 09. 2018 celý text

náš tip | 17. 8. 2018 | Autor:
obr.

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje: celý text

náš tip | 16. 7. 2018 | Autor:

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor:

Certifikát

Združenie DEUS celý text

náš tip | 4. 7. 2018 | Autor:
obr.

Oznámenie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou týmto oznamuje, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny celý text

ostatné | 19. 6. 2018 | Autor:
zakaz

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Vranov nad Topľou
od 15.06.2018 od 9.00 hodiny do odvolania. celý text

ostatné | 15. 6. 2018 | Autor:
112

SMS na číslo tiesňového volania

Kedy nezasielať SMS na číslo tiesňového volania 112 celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor:
obr.

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor:
obr.

Škola futbalu

Najlepšie LETNÉ FUTBALOVÉ KEMPY 2018 na Slovensku.
Pre chlapcov aj dievčatá vo veku 5 - 14 rokov organizuje ŠKOLA FUTBALU celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor:
spp

Oznam

Vážení odberatelia zemného plynu, naša spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., je prevádzkovateľom distribučnej siete zemného plynu na Slovensku. Cez naše plynové potrubia Vám zabezpečujeme bezpečnú a spoľahlivú distribúciu zemného plynu od Vašich dodávateľov, s ktorými máte uzatvorené zmluvy o jeho dodávke, až do Vašich odberných miest. celý text

náš tip | 21. 5. 2018 | Autor:
#

Medzinárodný deň Rómov

Dňa 21.04.2018 sa v Hlinnom uskutočnila oslava Medzinárodného dňa Rómov. Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli výročie prvého celosvetového stretnutia Rómov v Orpingtone pri Londýne v roku 1971. celý text

náš tip | 25. 4. 2018 | Autor:
#

Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského. Tento deň je oslavou pedagogickej práce. Je vyjadrením uznania a úcty tým, ktorí profesionálne a zodpovedne pristupujú k učiteľskému povolaniu, odborne a s láskou vedú deti - žiakov k pochopeniu vlastného miesta a roly v spoločenstve, no i  k tomu, aby svojou hodnotovou orientáciou a správaním prejavovali zodpovednosť ku sebe samým, svojim blízkym a  aj k celej spoločnosti. celý text

náš tip | 25. 4. 2018 | Autor:
vyluka

Výluka vlakov

Lipníky - Hanušovce nad Topľou celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:
ob.

Súťaže "NAJ mesto a obec Slovenska 2018" a "Primátor/Starosta Slovenska 2018"

Priebeh súťaže: od 1.4.2018 (od 12:00) do 31.10.2018 (do 12:00) celý text

náš tip | 16. 4. 2018 | Autor:
obr.

Zber nebezpečného odpadu

9. apríla 2018 celý text

ostatné | 5. 4. 2018 | Autor:
obr

Zber nefunkčných elektrospotrebičov

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť. celý text

náš tip | 13. 3. 2018 | Autor:
logo ZMOS

Zmeny v správnych poplatkoch platné od 1.1.2018

KOMUNÁLNY SPRAVODAJCA 34/2017 celý text

náš tip | 13. 2. 2018 | Autor:
Súťažiaci

Stolnotenisový turnaj

Dňa 30.12.2017 sa uskutočnil v Hlinnom stolnotenisový turnaj. Nádherná telocvičňa Základnej školy bola premenená na profesionálnu stolnotenisovú halu so všetkým, čo ku nej patrí. celý text

náš tip | 4. 1. 2018 | Autor:

Oznámenie

Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zákona č.330/1991 Zb. celý text

ostatné | 20. 12. 2017 | Autor:

Oznam

Oznámenie o zmene termínu vývozu komunálneho odpadu celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor:

Stolnotenisový turnaj

Obec Hlinné organizuje celý text

náš tip | 12. 12. 2017 | Autor:

Oznam o výberovom konaní

Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje výkon
Miestne občianske poriadkové služby v obci Hlinné celý text

ostatné | 22. 11. 2017 | Autor:
obr.

Talenty 2018

4.2.2018 sa uskutoční v Dlhom Klčove XXVII. ročník súťaže sólistov spevákov ľudových a populárnych piesní, speváckych skupín a inštrumentalistov Talenty 2018. celý text

ostatné | 21. 11. 2017 | Autor:
obr.

Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov

Výsledky volieb do VÚC 2017 pre Prešovský kraj

Volebná účasť 29.39%
Spracované zápisnice 100% celý text

náš tip | 9. 11. 2017 | Autor:
dôchodcovia

Rady a odporúčania pre seniorov

Nárast počtu starých ľudí prináša so sebou i potrebu riešiť otázku “Ako sa pokúsiť vo vzťahu k seniorom eliminovať v spoločnosti taký nežiaduci jav, akým je kriminalita?“ Konkrétne páchanie majetkovej trestnej činnosti, podvodov, krádeží, lúpeží, násilia páchaného na senioroch, ako i dopravnej nehodovosti, na ktorej sa seniori podľa štatistických ukazovateľov podieľajú vo zvýšenej miere.
Projekt ponúka konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, ktoré majú napomôcť seniorom pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi.
Hlavným cieľom projektu je pomáhať ohrozenej skupine dôchodcov, ktorá si vyžaduje špeciálny prístup a dohliadať na jej bezpečnosť, ale taktiež osobám osamelo žijúcim, handicapovaným, osobám bez potrebných sociálnych väzieb. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor:
obr.

Rapid life- životná poisťovňa

Informácie o riešení sporov so životnou poisťovňou Rapid life celý text

náš tip | 20. 9. 2017 | Autor:
upozornenie

Upozornenie

Okresný úrad Vranov nad Topľou, katastrálny odbor upozorňuje na niektoré povinnosti, ale aj na následky nedodržiavania zákona NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) celý text

náš tip | 8. 9. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná