Navigácia

Obsah

Informácie pre kandidátov

Typ: ostatné
obr.Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Podanie kandidátnej listiny

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne a politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej volebnej komisie:

Ing. Andrea Fabianová, kontakt: 057/4496334, 0915 773 077

Úradné hodiny na podanie kandidátnej listiny:

PONDELOK                          7:00 – 15:00

UTOROK                              7:00 – 15:00

STREDA                               7:00 – 16:30

ŠTVRTOK                             7:00 – 15:00   

PIATOK                                7:00 – 13:00

Obed 12:00 – 12:30

 

Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

 

Pre podanie kandidátnej listiny dňa 11.09.2018 od 15:00 do 24:00 volať na mobil: 0915 773 077.


Vytvorené: 21. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 24. 9. 2018 07:28
Autor: