Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

Základná škola Hlinné

Hlinné 138, 094 35
Telefón: 057/44 96 413
Riaditeľka: PaedDr. Vlasta Košárová

Materská škola

Materská škola

Materská škola Hlinné

Hlinné 76,  094 35
Telefón: 0917 416 649
Riaditeľka: Jana Hudáková

MAS SLANSKÉ VRCHY - TOPĽA

Združenie Slanské vrchy – východ

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

A 894

Navigácia

Obsah

Oceňovanie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

Typ: náš tip
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského. Tento deň je oslavou pedagogickej práce. Je vyjadrením uznania a úcty tým, ktorí profesionálne a zodpovedne pristupujú k učiteľskému povolaniu, odborne a s láskou vedú deti - žiakov k pochopeniu vlastného miesta a roly v spoločenstve, no i  k tomu, aby svojou hodnotovou orientáciou a správaním prejavovali zodpovednosť ku sebe samým, svojim blízkym a  aj k celej spoločnosti.

Pri tejto príležitosti sa v koncertnej sále Šóšovského kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou 27. 3. 2018 o 10. 00 hod. uskutočnila slávnostná akadémia, ktorú zorganizoval Spoločný školský úrad (SŠÚ) v kooperácii so zriaďovateľmi škôl, ktoré patria do pôsobnosti tohto úradu.

Slávnostnú akadémiu otvorila vedúca SŠÚ v Hanušovciach nad Topľou. Vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila, náročnosť tejto práce, ktorá vyžaduje zvládať nové požiadavky a nároky na výchovu a vzdelávanie v našej spoločnosti s cieľom zvyšovať flexibilitu a spontánnosť žiakov. Následne v mene svojom i v mene zriaďovateľov poďakovala oceňovaným pedagógom za profesionálny a zodpovedný prístup ku žiakom, za úspechy, ktoré žiaci pod ich vedením dosiahli a stále dosahujú. Tiež im poďakovala za tvorivý prístup a inovácie, ktorými obohacujú výchovno-vzdelávací proces. Osobitné poďakovanie za celoživotnú pedagogickú činnosť vyjadrila pedagógom, ktorí už ukončili svoje pôsobenie v školstve odchodom do dôchodku. Na záver zaželala všetkým učiteľom veľa pracovného elánu, pevné zdravie a oporu zo stany najbližších i zo strany spoločnosti.

Po kultúrnom hudobno-literárnom programe, ktorý prezentovali žiaci miestnej základnej a základnej umeleckej školy nasledovalo oceňovanie pedagógov, ktorých na ocenenie nominovali zriaďovatelia v spolupráci s riaditeľmi škôl. Spolu bolo ocenených 22 pedagógov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách a v základnej umeleckej škole. Plaketu J. A. Komenského, pamätnú listinu a kytičku - odovzdávali zástupcovia miestnych samospráv - Ing. Miroslav Benča, prednosta MsÚ Hanušovce nad Topľou, Milena Naštová Hladová, starostka obce Hlinné a Mgr. Miroslav Ondič, starosta obce Vyšný Žipov.

V závere slávnostnej akadémie sa vedúca školského úradu poďakovala obciam - v ktorých v zriaďovateľskej pôsobnosti sú jednotlivé školy - za spoluprácu a podporu tohto podujatia. Potom svoje poďakovanie za prípravu a realizáciu tejto akcie vyjadrili niektorí predstavitelia obcí i ocenení učitelia.  Akadémia pokračovala slávnostným obedom, počas ktorého mnohí z prítomných pedagógov veľmi emotívne vyjadrovali svoje zážitky z pôsobenia v školstve.

Ocenenie učiteľov je úspechom všetkých, pretože pozitívna spätná väzba v realite zmien dnešnej doby dáva zmysel tým, ktorí sú k deťom - žiakom najbližšie.

Mgr. Ľubica Vargová

 

Ocenení pedagógovia

Titl. Meno a priezvisko Ocenenie za Zriaďovateľ ZŠ/MŠ

Anna Jedináková

celoživotnú pedagogickú činnosť

Hlinné

Mária Kerestešová

celoživotnú pedagogickú činnosť

Hlinné

PaedDr. Vlasta Košárová

tvorivú a obetavú prácu v prospech rozvoja školy

Hlinné

Anna Mihalová

celoživotnú pedagogickú činnosť

Hlinné

Helena Tabaková

celoživotnú pedagogickú činnosť

Hlinné


Vytvorené: 25. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 4. 2018 13:22
Autor: