Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

 

Materská škola

Materská škola

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

IMG_0656

RSS čítačka

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigácia

Obsah

P O Z V Á N K A

Typ: náš tip
Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Obec Hlinné, v zastúpení starostkou Milenou Naštovou Hladovou, v súlade s § 13 ods. 4 písm.a) zákona SNR 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

týmto zvoláva

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hlinné, ktoré sa uskutoční

dňa 27.05.2019 (pondelok) o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Hlinnom.

 

  1. Otvorenie zasadnutia.

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

  3. Kontrola plnenia uznesení.

  4. Záverečný účet obce Hlinné za rok 2018 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hlinné za rok 2018.

  5. Správa o auditorskom overení účtovnej závierky obce za rok 2018.

  6. Návrh Rady školy na menovanie do funkcie riaditeľa ZŠ Hlinné 138.

  7. Plán odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2022.

  8. Správa starostky obce o stave realizovaných projektov v obci.

  9. Rôzne.

  10. Návrh uznesenia.

 

V Hlinnom, 22.05.2019

Milena Naštová Hladová

starostka obce Hlinné


Vytvorené: 22. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 5. 2019 10:09
Autor: