Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

 

Materská škola

Materská škola

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

RSS čítačka

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigácia

Obsah

POZVÁNKA

Typ: ostatné
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hlinné

 

Obec Hlinné, v zastúpení starostkou Milenou Naštovou Hladovou, v súlade s § 13 ods. 4 písm.a) zákona SNR 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
týmto zvoláva 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hlinné, ktoré sa uskutoční
dňa 24.09.2019 (utorok) o 09:30 hod. na Obecnom úrade v Hlinnom.


Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prevod majetku obce Hlinné- dielu č. 8 o výmere 108 m2, vzniknutého odčlenením od pôvodného pozemku registra „E“ parcelné číslo 3274/6, o pôvodnej výmere 260 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného na liste vlastníctva LV č. 592, okres: Vranov n. T., katastrálne územie: Hlinné.
5. Plán obnovy verejného vodovodu Hlinné od 1.1.2015 do 31.12.2024.
6. Poplatky za poskytnutie priestorov Kultúrneho domu v Hlinnom.
7. Výkon štátneho stavebného dohľadu- porušenie ochranného pásma plynovodu.
8. Rôzne.
9. Návrh uznesenia.


V Hlinnom, 17.09.2019


Milena Naštová Hladová
starostka obce Hlinné


Vytvorené: 17. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 9. 2019 11:32
Autor: