Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Základná škola

ZŠ

Základná škola Hlinné

Hlinné 138, 094 35
Telefón: 057/44 96 413
Riaditeľka: PaedDr. Vlasta Košárová

Materská škola

Materská škola

Materská škola Hlinné

Hlinné 76,  094 35
Telefón: 0917 416 649
Riaditeľka: Jana Hudáková

MAS SLANSKÉ VRCHY - TOPĽA

Združenie Slanské vrchy – východ

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Talenty 2018

Typ: ostatné
obr.4.2.2018 sa uskutoční v Dlhom Klčove XXVII. ročník súťaže sólistov spevákov ľudových a populárnych piesní, speváckych skupín a inštrumentalistov Talenty 2018.

Okresnej súťaži bude predchádzať, podobne ako v minulosti, výberové kolo, na ktoré by mal byť vyslaný jeden maximálne dvaja speváci, spevácka skupina alebo inštrumentalisti - víťazi školských kôl jednotlivých vekových kategórií.

Týmto listom oslovujeme aj primátorov a starostov miest a obcí vranovského regiónu , ktorí sú zriaďovateľmi jednotlivých škôl a zaiste im záleží na reprezentácii obce a využití talentov na domácich kultúrnych podujatiach.

 

Súťažné podmienky:

Účinkujúci sa môžu súťažne prezentovať v jednotlivých kategóriách javiskovým výstupom, ktorý sa musí realizovať v stanovenom časovom limite.

 

Kategórie: Počet členov: Trvanie výstupu v min.:

1) spevácke skupiny (SS) 3 - 12 do 8

2) sólisti speváci(S) 1 - 2  do 5

Súťažia v kategóriách: ľudová pieseň /2 piesne - rýchla a pomalá/,   populárna pieseň/len 1 pieseň/

a, chlapci a dievčatá do 10 rokov

b, chlapci a dievčatá od 11 do 15 rokov

c, duo, trio od 6 do 15 rokov

Hudobný sprievod podľa vlastného uváženia.

3) sólisti inštrumentalisti( I) 1 do 5

 

Súťažný repertoár:

Odporúča sa interpretovať folklórny materiál toho regiónu, z ktorého pochádza interpret, prípadne taký, ktorý je blízky jeho naturelu, temperamentu, duševnému svetu a navyše je v súlade s technickou úrovňou, prípadne s osobitosťami jeho hry či spevu.

 

Kritériá hodnotenia:

Pri hodnotení sa prihliada v prvom rade na správnu štýlovú interpretáciu, rešpektovanie regionálnych osobitostí a autentického prameňa.

Hodnotí sa: • zdroj, materiál, s ktorým interpret pracuje

• interpretácia - štýlová, regionálna

- technická

• spracovanie materiálu

• celkový prejav

 

V jednotlivých kategóriách:

1.(SS): jednotnosť spevu, vyrovnanosť a homogenita hlasových skupín, intonačná kvalita a hlasová kultúra (alebo autenticita) spevákov, citová a výrazová kvalita prejavu, javiskové vystupovanie

2.(S): kvalita hlasu (fond, farba, modulácia, rozsah), intonačné schopnosti a technika narábania s hlasom, citovosť speváckeho prejavu, vzhľad a vystupovanie na javisku

3.(I): miera ovládania nástroja, technika hry, prednes zodpovedajúci povahe nástroja, originalita ale aj tradičnosť prístupu k hre, výrazové a citové stvárnenie interpretovaného materiálu, javiskový prejav. Kladne sa hodnotí prípadný spev súčasne s hrou na nástroji, alebo striedanie týchto dvoch činností - samozrejme ak to dovoľuje charakter regiónu, povaha nástroja a hlasové dispozície interpreta.

 

  1. Prosíme nespievať piesne z učebníc hudobnej výchovy, spievané pri táboráku alebo na výletoch, hodnotí sa objavnosť materiálu, výber piesní orientovať na región Zemplínaa Šariša.

  2. Stravu zabezpečuje organizátor súťaže, cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia resp. účastník sám .

  3. V najbližších dňoch sledujte prosím, internetovú stránku Hornozemplínskeho osvetového strediska : www.osvetavranov.sk . Nájdete na nej informácie o pripravovaných podujatiach a propozície okresných súťaží na rok 2018 z dôvodu zmien termínov konania.

  4. Organizátori sa rozhodli, že súťažiacemu, ktorý zvíťazí 3x v jednej kategórii, bude udelená cena „Laureát“. Po získaní ceny- Laureát už nemôže súťažiť v danej kategórii.

 

Výberové kolo sa uskutoční iba v jeden deň pod dohľadom odbornej poroty:

16.1.2018o 8.00 h - vo výstavnej sieni HZOS vo Vranove nad Topľou za účasti:

všetkých súťažiacich ZŠ a ZUŠ z okresu Vranov nad Topľou

 

 

 

Informácie : t.č. 057 / 44 228 71 - HZOS Vranov n.T. – S. Zengevaldová

057/ 488 24 91 - OcÚ Dl. Klčovo – M. Grominová


Vytvorené: 21. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2017 09:09
Autor: