Obec Hlinné
ObecHlinné

Zmeny a doplnky 2014/2 územného plánu obce Hlinné

O Z N Á M E N I E

o prerokovaní zmien a doplnkov 2014/2 územného plánu obce Hlinné

 

Obec Hlinné, ktorá obstaráva Zmeny a doplnky 2014 územného plánu obce oznámila verejnosti oznámením zo dňa 05.08.2015 vedeným pod č. 514/2015, že sa obstarávajú Zmeny a doplnky 2014 ÚPN-O a v tomto oznámení určila lehotu na podávanie pripomienok do 30 dní od zverejnenia oznámenia.

Na základe novej požiadavky zo strany obce v nadväznosti na doručené stanoviska dotknutých orgánov obec Hlinné - obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky 2014 územného plánu obce Hlinné

o z n a m u j e    v e r e j n o s t i

to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území obce Hlinné, že sa prerokovávajú Zmeny a doplnky 2014/2 územného plánu obce Hlinné, ktorými sa dopĺňajú Zmeny a doplnky 2014, a tieto sú vystavené na verejné nahliadnutie na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hod, ako aj na internetovej stránke obce www.hlinne.sk.

 

Predmetom prerokovávaných Zmien a doplnkov 2014/2 sú tieto úpravy :

 1. Zmena časti plochy definovanej v platnom ÚPN-O ako plocha športu na plochu zberného dvora v blízkosti futbalového ihriska na parcele č. 724/1 v kontakte s výrobným areálom spoločnosti Lykotex Slovakia s. r. o.

 2. Zmena plochy definovanej v platnom ÚPN-O ako plocha športu na plochu výroby a skladov - stav v kontakte s výrobným areálom spoločnosti Lykotex Slovakia s. r. o. na parcelách č. 723/1 a 723/7.

 

Verejné prerokovanie zmien a doplnkov 2014 ÚPN-O pre verejnosť, FO a PO podnikajúce v obci sa uskutoční za účasti spracovateľa dňa 28. 07. 2016 o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu .

 

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k navrhovaným zmenám a doplnkom 2014/2 územného plánu obce do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, písomne osobným doručením na obecný úrad v Hlinnom, alebopísomne na adresu: Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35 Hlinné.

 

                                                              v. r.  Milena Naštová Hladová

                                                                      starostka obce

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce

 

dňa : 14. 07. 2016                                 v. r. Milena Naštová Hladová

                                                                     starostka obce

tu ku stiahnutiu

Obec

Základná škola

Základná škola

Materská škola

Materská škola

Odvoz odpadu

Január 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2
3
4 5 6 7 8
9 10 11
12 13 14 15
16 17
18 19 20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5

SAD poriadok TU

SAD

 ŽSR grafikon TU

ŽSR

Mas Slanské vrchy Topľa

Počasie

dnes, pondelok 30. 1. 2023
zamračené 1 °C -3 °C
utorok 31. 1. slabé sneženie 4/-1 °C
streda 1. 2. slabé sneženie 2/-2 °C
štvrtok 2. 2. slabé sneženie 3/0 °C

SEWA

SMS info

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

 • 1333
  1. písomná zmienka
 • 1869 obyvateľov
 • 152 m
  n.m.
  Nadmorská výška
 • Kostol
 • TJ Turbína
 • ZŠ a MŠ