Obec Hlinné
ObecHlinné

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán PSK

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán PSK

O B E C   H L I N N É
Obecný úrad Hlinné č. 74, 094 35 Hlinné
tel.: 057 /44 96 334, fax: 057/488 24 71
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V Hlinnom, 04.03.2015


 

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán PSK


 

V zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Hlinné, ako dotknutá obec oznamuje občanom, že je vypracovaný návrh strategického dokumentu

 

“Územný plán Prešovského samosprávneho kraja”.

 

Všetky dostupné informácie týkajúce sa návrhu Územného plánu PSK nájdete na webovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-presovskeho-samospravneho-kraja .
Stanoviská verejnosti k Oznámeniu  strategického dokumentu Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :
Okresný úrad Prešov
Odbor starostlivosti o životného prostredia
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Nám. mieru 2, 081 92 Prešov
081 92 Prešov

 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky  – 051/4881220 alebo e-mailomalena.sekerakova@po.vs.sk).

 

Vyvesené: 05.03.2015
Zvesené:


 

                                                                                                                                                                                                                Milena Naštová Hladová
                                                                                                                                                                                                                starostka obce Hlinné
Dátum vloženia: 29. 9. 2015 20:40
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 4. 2021 20:56
Autor:

Život v obci

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
25 26
27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Základná škola

Základná škola

Materská škola

Materská škola

SAD poriadok TU 

SAD

 ŽSR grafikon TU 

ŽSR

Mas Slanské vrchy Topľa

SMS info

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

 • 1333
  1. písomná zmienka
 • 1869 obyvateľov
 • 152 m
  n.m.
  Nadmorská výška
 • Kostol
 • TJ Turbína
 • ZŠ a MŠ