Obec Hlinné
ObecHlinné

POZVÁNKA

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hlinné

 

Obec Hlinné, v zastúpení starostkou Milenou Naštovou Hladovou, v súlade s § 13 ods. 4 písm.a) zákona SNR 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
týmto zvoláva 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hlinné, ktoré sa uskutoční
dňa 24.09.2019 (utorok) o 09:30 hod. na Obecnom úrade v Hlinnom.


Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Prevod majetku obce Hlinné- dielu č. 8 o výmere 108 m2, vzniknutého odčlenením od pôvodného pozemku registra „E“ parcelné číslo 3274/6, o pôvodnej výmere 260 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného na liste vlastníctva LV č. 592, okres: Vranov n. T., katastrálne územie: Hlinné.
5. Plán obnovy verejného vodovodu Hlinné od 1.1.2015 do 31.12.2024.
6. Poplatky za poskytnutie priestorov Kultúrneho domu v Hlinnom.
7. Výkon štátneho stavebného dohľadu- porušenie ochranného pásma plynovodu.
8. Rôzne.
9. Návrh uznesenia.


V Hlinnom, 17.09.2019


Milena Naštová Hladová
starostka obce Hlinné

Dátum vloženia: 17. 9. 2019 11:29
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 9. 2019 11:32
Autor:

Život v obci

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27
28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
12 13 14 15 16
17 18 19
20 21
22 23
24 25
26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Základná škola

Základná škola

Materská škola

Materská škola

SAD poriadok TU

SAD

ŽSR grafikon TU

ŽSR

Mas Slanské vrchy Topľa

NATUR-PACK

SMS info

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

 • 1333
  1. písomná zmienka
 • 1869 obyvateľov
 • 152 m
  n.m.
  Nadmorská výška
 • Kostol
 • TJ Turbína
 • ZŠ a MŠ