Obec Hlinné
ObecHlinné

Voľba hlavného kontrolóra obce Hlinné

Voľba hlavného kontrolóra obce Hlinné 1

Obecné zastupiteľstvo v Hlinnom uznesením č. 113/2016 zo dňa 19.09.2016.

o z n a m u j e

 

v zmysle § 18 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podmienky na obsadenie pracovnej pozície hlavného kontrolóra Obce Hlinné a vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 21.11.2016.

 

1. Predpoklady na výkon funkcie:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

- spôsobilosť na právne úkony,

- bezúhonnosť.

 

2. Zoznam požadovaných dokladov a listín:

- prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra,

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená kópia,

- profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe,

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby v zastupiteľstve.

 

Uzávierka prihlášok je dňa 07. 11. 2016 do 15:00 hod.

 

Dĺžka diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra je určená v trvaní 10 minút, jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska.

 

Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:

Prihlášky je potrebné adresovať na Obec Hlinné, Obecný úrad Hlinné 74, 094 35 Hlinné a zaslať poštou alebo odovzdať osobne v kancelárii Obecného úradu Hlinné v zapečatenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA– NEOTVÁRAŤ!“.

Dátum vloženia: 27. 9. 2016 7:18
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 10. 2016 8:11
Autor:

Život v obci

Odvoz odpadu

September 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30
31 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11
12 13
14 15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26 27
28 29 30 1 2

Základná škola

Základná škola

Materská škola

Materská škola

SAD poriadok TU 

SAD

 ŽSR grafikon TU 

ŽSR

Mas Slanské vrchy Topľa

SMS info

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

 • 1333
  1. písomná zmienka
 • 1869 obyvateľov
 • 152 m
  n.m.
  Nadmorská výška
 • Kostol
 • TJ Turbína
 • ZŠ a MŠ