Obec Hlinné
ObecHlinné

VZN

Platné všeobecne záväzné nariadenia obce Hlinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hlinné

VZN Obce Hlinné č. 1/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Hlinné

VZN Obce Hlinné č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Prílohy k VZN Obce Hlinné č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 1/2016 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole v Hlinnom

VZN č. 2/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Hlinné

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hlilnné

VZN č. 4/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Hlinné

VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hlinné

Prílohy k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hlinné

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hlinné č. 1/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Hlinné, Zmeny a doplnky 2014

Príloha 1 k VZN č. 1/2017

Príloha 2 k VZN č. 1/2017

Príloha 3 k VZN č. 1/2017

Príloha 4 k VZN č. 1/2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hlinné č. 2/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Hlinné, Zmeny a doplnky 2014/2

Príloha 1 k VZN č. 2/2017

Príloha 2 k VZN č. 2/2017

Príloha 3 k VZN č. 2/2017

Príloha 4 k VZN č. 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení a poskytovaní výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa a žiaka školských zariadení a žiaka CVČ

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2018 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce Hlinné

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hlinné č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľ je obec Hlinné

 

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hlinné (285.68 kB) (272.68 kB)

 

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hlinné 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hlinné č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Hlinné, ZaD 2020, zmeny č. 5 (356.81 kB)

Priloha 1 k VZN č. 1/2021 

Príloha 2 k VZN č. 1/2021 

Samospráva

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
31
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
28 29 30 1 2

Základná škola

Základná škola

Materská škola

Materská škola

SAD poriadok TU

SAD

ŽSR grafikon TU

ŽSR

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

SMS info

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

Mas Slanské vrchy Topľa

 • 1333
  1. písomná zmienka
 • 1869 obyvateľov
 • 152 m
  n.m.
  Nadmorská výška
 • Kostol
 • TJ Turbína
 • ZŠ a MŠ