Obec Hlinné
ObecHlinné

Oznámenie o vol'nom pracovnom mieste

obr.

Odborný zamestnanec MŠ

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplneni niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o vol'nom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávatel'a: Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35
Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ- školský špeciálny pedagóg alebo školský psychológ
Predpoklady: podl'a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podl'a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Pracovný pomer na dobu: určitú
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.317 /2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovani niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplneni niektorých zákonov.


Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o ukončenom vzdelaní,
- doklad o ukončenom adaptačnom vzdelávaní,
- súhlas so spracovanim osobných údajov.


Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 20.12.2018 do 12:00 hod na adresu: Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35 Hlinné.
Na obálku uveďte: ,,Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať".


Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec/ Obecný úrad, Hlinné 74, 094 35. Žiadosti doručené po stanovenom termine nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovatel'si vyhradzuje právo nezaradit' do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktori nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 07.01.2019 v čase od 09:30 hod v budove Obecného úradu obce Hlinné.


Zamestnávatel' aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplneni niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v zneni neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty."


V Hlinnom, dňa 12.12.2018

Milena Naštová Hladová
starostka obce Hlinné

Dátum vloženia: 13. 12. 2018 10:53
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 12. 2018 11:05

Život v obci

Základná škola

Základná škola

Materská škola

Materská škola

Odvoz odpadu

December 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5
6 7
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SAD poriadok TU

SAD

 ŽSR grafikon TU

ŽSR

Mas Slanské vrchy Topľa

Počasie

dnes, pondelok 11. 12. 2023
slabé sneženie 2 °C 0 °C
utorok 12. 12. slabý dážď 3/1 °C
streda 13. 12. mierny dážď 4/2 °C
štvrtok 14. 12. rain and snow 4/2 °C

SEWA

SMS info

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

 • 1333
  1. písomná zmienka
 • 1869 obyvateľov
 • 152 m
  n.m.
  Nadmorská výška
 • Kostol
 • TJ Turbína
 • ZŠ a MŠ