Obec Hlinné
ObecHlinné

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Hlinné

Zápis detí do MŠ

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Hlinné na školský rok 2021/2022

V súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Riaditeľstvo MŠ Hlinné vyhlasuje zápis detí do Materskej školy Hlinné na školský rok 2021/2022.

Termín podávania žiadostí:                od 1.5.2021 do  31.5.2021

V súvislosti s opatreniami vlády Slovenskej republiky o ochrane obyvateľstva súvisiacimi s koronavírusom  a ochorením COVID-19 bude zápis do MŠ prebiehať bez osobnej prítomností detí.

Žiadosť o prjatie dieťaťa do MŠ získate:

- na webovej stránke obce Hlinné ocuhlinne@slovanet.sk
- priamo v materskej škole
- akceptuje sa aj vlastnoručne napísaná žiadosť, ktorá musí obsahovať

osobné údaje o dieťati v rozsahu:

 1. meno a priezvisko,
 2. dátum a miesto narodenia,
 3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 4. rodné číslo,
 5. štátna príslušnosť,
 6. národnosť,

osobné údaje o zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu:

 1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
 2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

Vyplnenú žiadosť spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa  môže zákonný zástupca doručiť do 31.5.2021  nasledovne:

 • elektronickou formou: na e-mailovú adresu materskej školy mshlinne@gmail.com
 • poštou na adresu: MŠ Hlinné č. 76, 094 35 Hlinné
 • priamo do poštovej schránky na bránke MŠ
 • osobne do rúk riaditeľky MŠ v čase od 11.00 hod. – do 12.30 hod. alebo v inom čase po dohode na t. č. 0915 901 766.

Kritéria prijímania detí do MŠ

V zmysle § 59a školského zákona 245/2008 sa prednostne prijíma :

- dieťa, ktoré pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní (s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,)
- dieťa, ktoré má určené povinné predprimárne vzdelávanie (dovršuje piaty rok veku do 31.8. súčasného kalendárneho roka) prednostne s trvalým pobytom v spádovej oblasti (Obec Hlinné).

 Ostatné podmienky prijímania detí určené riaditeľkou školy po prerokovaní s pedagogickou radou:

- ostatné deti do naplnenia kapacity MŠ s prihliadnutím na podmienky a možnosti rodičov a podľa dátumu narodenia ( najstarší v poradí)

Deti mladšie ako tri roky – po dovŕšení dva a pol roka, môžu byť prijaté len ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a kapacitné podmienky.

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ bude zákonným zástupcom doručené  do 15.6.2021 nasledujúcim spôsobom:

- osobne
- elektronicky
- v listinnej podobe
- e-mailom

Upozorňujeme na skutočnosť, že od 1.9.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné pre všetky päťročné deti.

Prílohy

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

-ziadosti-o-prijatie-do-ms-2021.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 43,5 kB

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťa

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,19 kB
Dátum vloženia: 6. 5. 2021 10:06
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 5. 2021 10:30
Autor:

Život v obci

Odvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
30 31
1 2
3
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28
29 30 1 2 3

Základná škola

Základná škola

Materská škola

Materská škola

SAD poriadok TU

SAD

ŽSR grafikon TU

ŽSR

Mas Slanské vrchy Topľa

SMS info

ilustračný obrázok

V prípade záujmu o zasielanie obecných oznamov formou SMS, nám prosím oznámte Vaše telefónne číslo na Obecný úrad v Hlinnom. Ďakujeme.

 • 1333
  1. písomná zmienka
 • 1869 obyvateľov
 • 152 m
  n.m.
  Nadmorská výška
 • Kostol
 • TJ Turbína
 • ZŠ a MŠ